Zapisy Samouczek
System punktacji nauczycieli.

1. Dzienniki 

 1. Nauczyciel ma obowiązek dodać dziennik z danej lekcji, nie dłużej niż po upływie 48 godzin od jej przeprowadzenia. Za wypełnienie się z tego obowiązku, nauczyciel jest nagradzany 3 punktami do Rankingu. Nauczyciel, który doda dziennik po upływie 48 godzin, jednak uzupełni go do niedzieli, czyli do czasu rozliczeń, nie zostaje ukarany ani ujemnych, ani nagrodzony dodatnich punktów. 
 2. Każdy tydzień zwłoki z dodawaniem zaległego dziennika, karane będzie dodatkowo ujemnymi punktami w postaci liczby 2.
 3. W dziennikach nauczyciel może również dodawać logi z zajęć, co nie jest obowiązkowe. Za takie działanie nauczyciel zostanie nagrodzony 2 punktami do Rankingu za jednego loga.

 

2. Przeprowadzanie Zastępstw

Każdy nauczyciel ma możliwość, przeprowadzenia zastępstwa za inną lekcję. Za każde przeprowadzone zastępstwo nauczyciel jest nagradzany 5 punktami. Żeby je uzyskać, należy dodać dziennik z lekcji, na której przeprowadziło się zastępstwo, nie dłużej niż 48 godzin. Jeżeli nauczyciel zgłosi chęć wzięcia zastępstwa za kogoś, a nie pojawi się w wyznaczonym terminie na odrabianiu, wówczas zostaje ukarany ujemnymi punktami w postaci liczby 5

 

3. Konkursy i Olimpiady

Każdy nauczyciel ma obowiązek w ciągu trwania roku szkolnego, zorganizować minimum jeden konkurs. Nauczyciele mogą brać udział w konkursach, jeżeli nie oni go stworzyli.

RODZAJ 
PUNKTY
Minimalna liczba punktów za jeden konkurs
10
Maksymalna liczba punktów za jeden konkurs
30

 

Punktacja przyznawana dla nauczycieli, którzy brali udział w odpowiednich odlimpiadach podana jest poniżej.  

 
OLIMPIADA MIĘDZYSZKOLNA
 
Miejsce
Punkty
Galeony
I
100
200
II
80
160
III
60
120
Udział
30
60
 
OLIMPIADA SZKOLNA
 
Miejsce
Punkty
Galeony
I
80
160
II
60
120
III
40
80
Udział
20
40

 

4. Inne

 • Obecność na radzie +5 punktów
 • Obecność na rozpoczęciu/otrzęsinach +5 punktów
 • Zabawy na rozpoczęciu +20 punktów (za każdą zabawę)
 • Nieobecność na radzie -5 punktów
 • Nieobecność na rozpoczęciu/otrzęsinach 0 punktów
 • Opieka nad kręgiem/drużyną +10 punktów (na dwa tygodnie).
 • Opieka nad stażystą +10 punktów (na dwa tygodnie).
 • Obecność na zajęciach +3 punktów (za każdą lekcję)
 • Nieusprawiedliwiona nieobecność na zajęciach -3 punktów
 • Reklama naszej szkoły +5 pkt (za każdą)
 • Zorganizowanie Konkursu na stronie +10 punktów
 • Sprawowanie funkcji Redaktora Gazetki +15 pkt (za artykuł)

 

System spisany został dnia 3.04.2021 przez Dyrekcję.