Zapisy Samouczek
Oferta edukacyjna

Instytut Magii Durmstrang oferuje dwuletni cykl nauczania, przy czym nauka w każdej z klas trwa osiem tygodni kalendarzowych. Lekcje odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach wieczornych i nie przekraczają czternastu godzin tygodniowo. Zgłoszenia uczniów do II klasy oraz na staż profesorski, bez ukazania świadectwa ukończenia klasy I, w Instytucie Magii Durmstrang będą odrzucane.

Wdrożona także została platforma edukacyjna o nazwie Moodle, na której wykładowcy mogą dobrowolnie umieszczać swoje materiały do nauki oraz tworzyć aktywności podlegające ocenie. Dodatkowo, na niniejszej platformie przeprowadzane będą egzaminy końcowe, aby zniwelować wyciek materiałów, a także zapewnić bardziej komfortowe możliwości przekazywania wypełnionych arkuszy oraz sprawdzanie ich przez Nauczycieli.

Podczas zapisów do klasy pierwszej adept wybiera sobie Magiczny Krąg, w obrębie którego będzie chciał zgłębiać swoją wiedzę przez dwa kolejne lata; Krąg Czarnomagiczny lub Krąg Białomagiczny. Lista przedmiotów, jakie adept będzie zagłębiał przez cały cykl kształcenia nieznacznie różni się w poszczególnych Kręgach.

KRĄG BIAŁOMAGICZNY KRĄG CZARNOMAGICZNY
Biała Magia (1h tygodniowo) Czarna Magia (1h tygodniowo)
Eliksiry (1h tygodniowo) Eliksiry (1h tygodniowo)
Historia Magii (1h tygodniowo) Historia Magii (1h tygodniowo)
Numerologia (1h tygodniowo) Smokologia (1h tygodniowo)
OnMS (1h tygodniowo) OnMS (1h tygodniowo)
OpCM (1h tygodniowo) OpCM (1h tygodniowo)
Transmutacja (1h tygodniowo) Transmutacja (1h tygodniowo)
Wróżbiarstwo (1h tygodniowo) Wróżbiarstwo (1h tygodniowo)
Zaklęcia (1h tygodniowo) Zaklęcia (1h tygodniowo)
Zielarstwo (2h tygodniowo) Zielarstwo (2h tygodniowo)

Uczeń klasy pierwszej, aby uzyskać promocję do klasy drugiej, może mieć maksymalnie dwa Trolle lub jedno nieklasyfikowanie, pod warunkiem, że nie jest to Czarna Magia i Biała Magia, w zależności od Kręgu.

klasie drugiej lista przedmiotów ulega zmianie; wprowadzone zostają już bardziej specjalistyczne zajęcia w zależności od wybranego przez adepta Kręgu. 

KRĄG BIAŁOMAGICZNY KRĄG CZARNOMAGICZNY
Biała Magia (2h tygodniowo) Czarna Magia (2h tygodniowo)
Eliksiry (1h tygodniowo) Eliksiry (1h tygodniowo)
Historia Magii (1h tygodniowo) Historia Magii (1h tygodniowo)
Numerologia (1h tygodniowo) Smokologia (1h tygodniowo)
OnMS (1h tygodniowo) OnMS (1h tygodniowo)
OpCM (1h tygodniowo) OpCM (1h tygodniowo)
Starożytne Runy (2h tygodniowo) Magia Księżyca (2h tygodniowo)
Transmutacja (2h tygodniowo) Transmutacja (2h tygodniowo)
Wróżbiarstwo (1h tygodniowo) Wróżbiarstwo (1h tygodniowo)
Zaklęcia (1h tygodniowo) Zaklęcia (1h tygodniowo)

Uczeń klasy drugiej, aby ukończyć klasę drugą, nie może mieć żadnego Trolla ani nieklasyfikowania. 

Adept, który ukończył klasę drugą dostaje Certyfikat Maga Czarnomagicznego, lub Certyfikat Maga Białomagicznego. Jeżeli adept zechce, może po zakończeniu dwuledniej edukacji, przystąpić ponownie do nauki pod tym samym lub innym Kręgiem.

Jeżeli wybierze jednak inny Krąg niż miał poprzednio i zakończy na nim edukację, wtedy otrzymuje Certyfikat Arcymaga.

Każdy uczeń, niezależnie od roku, na którym jest, a który otrzyma nieklasyfikację z danego przedmiotu ma możliwość podejścia do egzaminu klasyfikacyjnego z tegoż przedmiotu, który odbędzie się podczas wakacji. Jeśli uczeń otrzyma ocenę pozytywną z egzaminu, otrzyma swoje świadectwo podczas rozpoczęcia kolejnego roku szkolnego.

Wraz z ukończeniem wszystkich dwóch obowiązkowych lat szkolnych istnieje również możliwość rozszerzenia swojego kształcenia w kierunku dydaktycznym.

Kierunek dydaktyczny to przystąpienie do stażu profesorskiego, obejmującego niniejszy zakres przedmiotowy:

KRĄG BIAŁOMAGICZNY KRĄG CZARNOMAGICZNY
Przedmiot stażu (1h tygodniowo)
Umiejętność pisania newsów (1h tygodniowo)
Grafika komputerowa* (1h tygodniowo)
Obsługa bota chatowego (1h tygodniowo)
Praktyki klimatyczne (1h tygodniowo)

*Przedmiot może być realizowany, ale nie musi, zależy od dostępności nauczyciela tego przedmiotu. 

Wymogiem ukończenia stażu jest brak nieklasyfikacji z przedmiotów obowiązkowych oraz zaliczenie wszystkich prac końcowych. Potwierdzeniem jest Dyplom Ukończenia Stażu Profesorskiego. Wraz z nim kończy się pełny etap edukacyjny w Instytucie Magii Durmstrang.

Oferta spisana została dnia 2.04.2021 przez Dyrekcję.