Zapisy Samouczek
System punktacji uczniów.

 

1.Konkursy i Olimpiady

Każdemu uczniowi za reprezentowanie naszej placówki w Olimpiadach różnego rodzaju, do których udziału zostaliśmy zaproszeni, przyznaje się gratyfikacje w formie punktów. Skala punktowania wygląda następująco:

  OLIMPIADA MIĘDZYSZKOLNA  
Miejsce Punkty Galeony
I 300 300
II 200 200
III 100 100
Udział 70 70
  OLIMPIADA SZKOLNA  
Miejsce Punkty Galeony
I 150 150
II 120 120
III 90 90
Udział 60 60

 

Nauczyciele, którzy organizują konkursy w obrębie Insytutu Magii Durmstrang przy gratyfikacjach dla uczniów powinni zastosować się do poniższych zaleceń.  Skala punktowa może się zmienić, w zależności od formy przeprowadzonego konkursu.

RODZAJ PUNKTY
Minimalna liczba punktów za jeden konkurs 20
Maksymalna liczba punktów za jeden konkurs 40

 

2. Inne

  • Sprawowanie funkcji Prefekta Kręgu/Drużyny +20 pkt 20 gal (na dwa tygodnie)
  • Sprawowanie funkcji Prefekta Naczelnego +30 pkt 30 gal (na dwa tygodnie)
  • Sprawowanie funkcji Redaktora Gazetki +30 pkt (za artykuł)
  • Reklama naszej szkoły +5 pkt (każda reklama)
  • Zorganizowanie Zabaw na czacie +20 pkt (za każdą zabawę) 
  • Zorganizowanie Konkursu na stronie +20 punktów

System spisany został dnia 3.04.2021 przez Dyrekcję.