Zapisy Samouczek
Kursy Weekendowe

Kursy Weekendowe, to kursy magiczne, które odbywają się, jak sama nazwa mówi, jedynie w weekendy (zazwyczaj jest to sobota). Kurs ten może zostać przeprowadzony zarówno przez ucznia, stażystę jak i kadrę pedagogiczną. Żeby przeprowadzić kurs, należy: zgłosić swój kurs w ankiecie, która została podana przez Dyrekcję Instytutu, stworzyć plan nauczania, oraz zainteresować Dyrekcję swoim pomysłem, czyli opisać kurs jak najbardziej interesująco. Ilość przeprowadzonych kursów w jednym roku szkolnym to: dwa kursy. Kursy trwają 30 minut i w jednym dniu mogą się odbyć tylko dwa zajęcia. 

Jak ma wyglądać Plan Nauczania?

Plan Nauczania ma zawierać pięć jednostek lekcyjnych, z czego piąty temat to egzamin klasyfikacyjny. Plan Nauczania należy nadesłać na maila Dyrekcji (dyrekcja.durmstrang@gmail.com) do ustalonego przez Dyrekcję terminu. 

Jak zaliczyć kurs i kto może uczęszczać?

Żeby zaliczyć kurs, należy zaliczyć go na przynajmniej 40%. Procent z tego egzaminu będzie na dyplomie końcowym, tak samo jak ocena zaliczeniowa. Aby podejść do egzaminu, należy mieć 50% obecności na wybranym kursie, oraz daną liczbę punktów, którą ustala wykładowca danego kursu. Przystąpić do kursu może każdy! Zarówno uczniowie, stażyści jak i nauczyciele. 

Należy również pamiętać, że dyplomy są wykonane przez każdego wykładowcę, który prowadzi kurs, indywidualnie. Jeżeli jednak wykładowca ma problemy ze stworzeniem dyplomu, wtedy takowy dyplom może zostać wykonany przez Dyrekcję. 

Kursy spisane zostały dnia 16.11.2020 r. przez Dyrekcję.