Zapisy Samouczek
Regulamin Platformy E-learningowej

&1. Platforma e-learningowa- moodle, przeznaczona jest do użytku dla społeczności Instytutu Magii Durmstrang. Zabrania się rejestrowania w serwisie, nie będąc zapisanym jako uczeń lub profesor Instytutu.

&2. Obowiązuje absolutny zakaz kradzieży materiałów, udostępnionych przez wykładowców- stanowią one własność intelektualną, więc są chronione prawnie, a użytek ich przeznaczony jest wyłącznie w celach edukacyjnych.

&3. Wykładowcy mają obowiązek tworzenia kursów przedmiotowych w obrębie ich profesji oraz wyłącznie w swojej kategorii, oznaczonej imieniem i nazwiskiem. Kursy niewłaściwie wstawione będą usuwane!

&4. Każdy adept ma obowiązek założenia konta na platformie oraz zapisania się na kursy dotyczące przedmiotów, na które uczęszcza. Nauczyciele mogą tam umieszczać przydatne partie materiału, tworzyć zadania do wykonania na ocenę oraz formy sprawdzenia wiedzy- sprawdziany, kartkówki etc., dlatego rejestracja na platformie jest wskazana, aby uzyskać klasyfikację z przedmiotów, na których Moodle zostanie wdrożony.

&5. Zabrania się publikowania przez profesorów treści:

  • niezwiązanych z nauczanym przedmiotem/ami
  • kontrowersyjnych, łamiących netykietę
  • pornograficznych, erotycznych, zachęcających do łamania prawa lub skłaniających do samookaleczania, samobójstwa
  • promujących inne szkoły/ organizacje magiczne
  • niepowiązanych tematycznie z IMD

&6. Przed rozpoczęciem użytkowania z usług serwisu, należy zapoznać się z Samouczkiem korzystania z Moodle’a, dostępnego na stronie (uczniowie) oraz przesłanego przez Dyrekcję (nauczyciele).

&7. W przypadku problemu z jakąkolwiek funkcją zakazuje się samodzielnego kombinowania (nie zamierzamy ponownie konfigurować platformy), wówczas prosimy o skontaktowanie się z Władzami Instytutu drogą mailową, na chacie bądź bezpośrednio z dyr. Williamem Winslow-Burke.

&8. Nieznajomość niniejszego regulaminu nie zwalnia z przestrzegania go. Łamanie postanowień w nim zawartych skutkować może zablokowaniem konta na moodle’u, a nawet wyciągnięte zostać mogą dalsze konsekwencje w przypadku wyrządzenia poważnych szkód.

Regulamin spisany został dnia 20.04.2020r. przez Dyrekcję.