Zapisy Samouczek
Regulamin szkolnego serwera Discord

&1. Serwer przeznaczony jest dla społczeności IMD, zabrania się przyjmowania osób niestanowiących części rzeczonej społeczności. 
Wyjątek stanowi sytuacja, gdy Władze Instytutu wyrażą zgodę na dołączenie.
&2. Każdy jest równy wobec regulaminu oraz ma obowiązek z zapoznaniem się z nim i przestrzeganie postanowień w nim zawartych.
&3. W sytuacjach, w których niniejszy regulamin nie wyraża jasności rozwiązania, należy powoływać się na Statut placówki oraz postanowienia Dyrekcji.
&4. Istnieje absolutny zakaz wyśmiewania, obrażania i poniżania użytkowników serwera; nie należy również krytykować za wyznawane poglądy, wyznanie czy orientację seksualną. Nie zabrania się jednak toczenia dyskusji na jakiś kontrowersyjny temat- warunkiem jednak jest, aby była ona prowadzona w kulturalny sposób.
&5. Wszyscy mają prawo do łączenia się z kanałami głosowymi i brania udziału w rozmowach aktualnie prowadzonych. Zasadę tę stosuje się do kanałów ogólnodostępnych; istnieją pewne ograniczenia związane z funkcją pełnioną w Instytucie oraz przynależności do poszczególnych kręgów (w przypadku uczniów).
&6. W godzinach 6:00-22:00 obowiązuje zakaz poruszania niecenzuralnych tematów. Po tym okresie wyłącznie za obopólną zgodą wszystkich rozmówców.
&7. Gdy doszłoby do awarii serwerów chatu Polfan, serwer przystosowany jeat do możliwości poprowadzenia zajeć w określonych kanałach tekstowych [w kategorii: "Komnaty Lekcyjne (w razie awarii Polfana)"].
&8. Wszelkie błędy oraz problemy należy niezwłocznie zgłaszać Dyrekcji Instytutu. 
&9. Słowniczek pojęć:

Społczeność IMD: to wszystkie osoby przynależące do Instytutu Magii Durmstrang (zapisane na stronie i biorące w choć minimalnym stopniu udział w życiu szkoły)

Kanał głosowy: pomieszczenie na serwerze, umożliwiające komunikację werbalną z innymi użytkownikami

Kanał tekstowy: pomieszczenie na serwerze, umożliwiające komunikację niewerbalną z innymi użytkownikami

chat Polfan: serwis, w którym prowadzona jest czynna działalność Instytutu

Kategorie: grupy na serwerze, w których znajdują się poszczególne pomieszczenia (kanały głosowe i tekstowe)

 

Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z przestrzegania go. 
Dołączenie na serwer wiąże się z zaakceptowaniem wszelkich powyższych postanowień.

Statut spisany został dnia 16.02.2020r. przez Dyrekcję.