Zapisy Samouczek
Prefekci Kręgów/Drużyn

Krąg Białomagiczny
Imię Nazwisko Rok szkolny Odznaka
Alice Wright I RS [Klik]

Florence 

Pierre

II RS

[Klik]

Ama Clark II RS [Klik]
Defne Nefrite III RS [Klik]
Merica Schevre IV RS [Klik]
Mensin Oculacolaro V RS [Klik]
Gretha Barber VI RS [Klik]
Lou Rossen VII RS [Klik]

 

Krąg Czarnomagiczny
Imię Nazwisko Rok szkolny Odznaka
Voltaire Arbore I RS [Klik]
Lucy Snape II RS [Klik]
Voltaire Arbore III RS [Klik]
Feral Callasantos IV RS [Klik]
Shira Ostow V RS [Klik]
Lilith Snape VI RS [Klik]
Anastazja Darkness VII RS [Klik]

 

Drużyna Śmierciotul
Imię Nazwisko Rok wakacyjny Odznaka
Clarissa Waddell I RW [Klik]

 

Drużyna Chimer
Imię Nazwisko Rok wakacyjny Odznaka
Rosemary Hamilton I RW [Klik]