Zapisy Samouczek
Opiekunowie

Krąg Białomagiczny
Imię Nazwisko Lata Szkolne
Narcyza Zoe Assassin
Alan Moonstone II - V
Valeria Aristov III i VI-nadal
Defne Nefrite V- VI
Jason Frostern VII

 

Krąg Czarnomagiczny
Imię Nazwisko Lata Szkolne
Jocelyn de Roet
William Lefèvre II 
Aiden  Grimshaw II - III
Amethyst Allen III 
Elias Levine IV - V i VII
Vivienne Levittoux V
Charles Brouillard VI
Mira Navier VII

 

Drużyna Śmierciotul
Imię Nazwisko Lata wakacyjne
Voltaire Arbore I RW

 

Drużyna Chimer
Imię Nazwisko Lata wakacyjne
Brett Birkenstock I RW