Zapisy Samouczek
Dekrety Inkwizytora Szkoły

Dekret §8 "Tydzień prefektów"
Dodał inkwizytor Dyrekcja IMD

Od VII roku szkolnego prefekci urządzają tydzień zabaw (5 dni) zwany "Tygodniem Prefektów". Jest on wprowadzony w harmonogram roku i wpleciony między inne zabawy szkolne. W trakcie tego tygodnia prefekci prowadzą zabawę "Magiczne Kule" oraz zamieszczają konkurs lub konkursy. Mogą też prowadzić krótkie zabawy po lekcjach na czacie. Tydzień ten jest zwieńczony wycieczką klimatyczną. Wycieczka może być przesunięta o tydzień, jeśli prefekci wyrażą taką potrzebę. 

Punktacja prefektów:

Za przeprowadzenie Magicznych Kuli otrzymują 20 punktów.
Za zorganizowanie konkursu  20 punktów.
Za inne dodatkowe zabawy punktację uzgadnia opiekun prefektów.
Za przeprowadzenie wycieczki gratyfikacja wynosi 50 punktów.
Za napisanie scenariusza wycieczki i zorganizowanie jej - kolejne 50 punktów.

Niewywiązanie się z jakiegokolwiek punktu prefekt otrzymuje punkty ujemne.
Za brak wzajemnej pomocy, współpracy, prefekci otrzymują -100 punktów.


Dekret §7 "Przeklęty Czarnoksiężnik"
Dodał inkwizytor Dyrekcja IMD

Nauczyciele, stażyści i Adepci mogą brać udział w tworzeniu szkolnego periodyka - "Przeklęty Czarnoksiężnik". Za jeden artykuł doń napisany nauczyciele uzyskają 15 punktów, uczniowie - 30 punktów, a stażyści jednego rubina. Za korektę artykułów redaktor naczelny otrzymuje 20 punktów, a za grafikę 10 punktów. Za pomoc z grafiką w artykułach uczeń otrzymuje 20 punktów, jeśli nie stworzył żadnego artykułu.


Dekret §6 "Program Nauczania"
Dodał inkwizytor Dyrekcja IMD

Każdy nauczyciel ma obowiązek wysłać swój Program Nauczania, na szkolną sowę (dyrekcja.durmstrang@gmail.com), przed rozpoczęciem roku szkolnego. Jeżeli nie zdąży takowej sprawy załatwić przed rozpoczęciem, ma możliwość dosłania go w pierwszym tygodniu roku szkolnego. Za wywiązanie się z tego obowiązku nauczyciel zostaje nagrodzony dodatkowymi punktami w wysokości liczby 5. Natomiast za niewywiązanie się z niego, zostaje ukarany ujemnymi punktami w tej samej wysokości. 


Dekret §5 "Arkusz Egzaminacyjny"
Dodał inkwizytor Dyrekcja IMD

Każdy nauczyciel jest zobowiązany do wysłania arkuszów egzaminacyjnych na szkolną sowę (dyrekcja.durmstrang@gmail.com). Na przygotowanie ich, ma tydzień przed ich wyznaczonym terminem. Wysłać je należy jednak minimum 48 godzin przed ich realizacją. Za wywiązanie się z tego obowiązku, nauczyciel zostaje nagrodzony dodatkowymi punktami w wysokości liczby 5 (za każdą klasę). Natomiast za niewywiązanie się z niego, zostaje ukarany ujemnymi punktami w tej samej wysokości. 


Dekret §4 "Pomoc Władzom Instytutu"
Dodał inkwizytor Dyrekcja IMD

Jeżeli nauczyciel zaoferuje Dyrekcji pomoc, z inicjatywy własnej lub po prośbie Dyrekcji, wtedy zostaje nagrodzony dodatkowymi punktami. Liczba dodatnich punktów nie może przekraczać jednak liczby 20. Żeby jednak uzyskać te punkty, należy wywiązać się z zaoferowanej pomocy w danym terminie. Jeżeli nauczyciel nie wywiąże się ze swojej pomocy, wówczas zostanie ukarany ujemnymi punktami, w wysokości liczby 5.


Dekret §3 "Nieobecności i odrabianie zajęć"
Dodał inkwizytor Dyrekcja IMD

Każdy nauczyciel w razie swojej nieobecności na zajęciach, ma obowiązek poinformować o tym Władze Instytutu, przynajmniej 30 minut przed zaplanowaną lekcją. Jeżeli nauczyciel nie wywiąże się z tego obowiązku, zostanie ukarany minusowymi punktami w wysokości liczby 3. 

Jeżeli chodzi o odrabianie zajęć, z różnego rodzaju przyczyn, nauczyciel na samym początku musi uzgodnić termin z Władzami Instytutu. Dyrekcja musi zatwierdzić, że w danym dniu nauczyciel może odrobić swoje zajęcia, gdyż nie kolidują one z innymi.


Dekret §2 "Dzienniki"
Dodał inkwizytor Dyrekcja IMD

Każdy nauczyciel ma obowiązek uzupełniać dzienniki na stronie oraz u siebie indywidualnie, z każdych swoich zajęć. Na uzupełnienie go nauczyciel ma 48 godzin od momentu przeprowadzenia zajęć. Jeżeli zdarzy się sytuacja, że żadnego ucznia nie będzie na zajęciach, wtedy nauczyciel wpisuje w dzienniku “brak uczniów”. Tym samym nauczyciel nie otrzymuje punktów ujemnych, gdyż dziennik został dodany. Wytyczne co do punktacji znajduje się w Systemie Punktowania Nauczycieli. Nauczyciel, który doda dziennik po upływie 48 godzin, jednak uzupełni go do niedzieli, czyli do czasu rozliczeń, nie zostanie ukarany ani ujemnych, ani nagrodzony dodatnich punktów


Co więcej nauczyciele mogą dodawać do dzienników linki z logami, lub dodatkowymi materiałami dla uczniów. Jest to jednak nieobowiązkowe.


Dekret §1 "Wizytacje"
Dodał inkwizytor Dyrekcja IMD

W każdym roku szkolnym, w środku roku szkolnego, nauczyciel będzie poddawany wizytacji Wizytować lekcję będzie sam Inkwizytor. Aby przejść pomyślnie wizytację, nauczyciel musi osiągnąć powyżej 75%. Procenty są wystawiane oczywiście z punktów, które uzyskał nauczyciel podczas wizytacji. Jeżeli nauczyciel nie zaliczy wizytacji, zostanie poddany wizytacji poprawkowej. Punkty są wystawiane na podstawie poniższych wytycznych: 

 • Atrakcyjność zajęć: 0-2 punkty
 • Klimat: 0-3 punkty
 • Nick z przedrostkiem prof_: 0-1 punkt
 • Ocena Adeptów: 0-3 punkty
 • Ocena wizytującego: 0-3 punkty
 • Odpowiednie punktowanie: 0-2 punkty
 • Przestrzeganie regulaminów: 0-1 punkt
 • Przygotowanie do zajęć: 0-3 punkty
 • Rozpoczęcie zajęć o odpowiedniej porze: 0-1 punkt
 • Sposób przekazywania wiedzy uczniom: 0-3 punkty
 • Spójność lekcji: 0-2 punkty
 • Zakończenie zajęć o odpowiedniej porze: 0-1 punkt

Do uzyskania jest maksimum 25 punktów. Żeby zaliczyć wizytację, należy zdobyć co najmniej (w zaokrągleniu) 19 punktów.
< Powrót

Moduł Inkwizycji by Shado Ackerly