Alan Moonstone
Merica Schevre
brak
Elias Levine
Feral Callasantos
Charles Hamilton
System punktacji nauczycieli.

1.Dzienniki 

 1. Nauczyciel ma obowiązek dodać dziennik z danej lekcji, nie dłużej niż po upływie 48 godzin od jej przeprowadzenia. Za wypełnienie się z tego obowiązku, nauczyciel jest nagradzany 3 punktami do Rankingu. Jeżeli jednak tego nie wykona, wówczas nauczycielowi odejmuje się 3 punkty z Rankingu.
 2. Każdy tydzień zwłoki z dodawaniem zaległego dziennika, karane będzie dodatkowo ujemnymi punktami w postaci liczby 2.
 3. W dziennikach nauczyciel może również dodawać logi z zajęć, co nie jest obowiązkowe. Za takie działanie nauczyciel zostanie nagrodzony 2 punktami do Rankingu za jednego loga.

 

2. Przeprowadzanie Zastępstw

Każdy nauczyciel ma możliwość, przeprowadzenia zastępstwa za inną lekcję. Za każde przeprowadzone zastępstwo nauczyciel jest nagradzany 2 punktami. Żeby je uzyskać, należy dodać dziennik z lekcji, na której przeprowadziło się zastępstwo, nie dłużej niż 48 godzin. Jeżeli nauczyciel zgłosi chęć wzięcia zastępstwa za kogoś, a nie pojawi się w wyznaczonym terminie na odrabianiu, wówczas zostaje ukarany ujemnymi punktami w postaci liczby 2. 

 

3. Konkursy i Olimpiady

Każdy nauczyciel ma obowiązek w ciągu trwania roku szkolnego, zorganizować minimum jeden konkurs. Nauczyciele mogą brać udział w konkursach, jeżeli nie oni go stworzyli.

RODZAJ 
PUNKTY
Minimalna liczba punktów za jeden konkurs
5
Maksymalna liczba punktów za jeden konkurs
20

 

Punktacja przyznawana dla nauczycieli, którzy brali udział w odpowiednich odlimpiadach podana jest poniżej.  

 
OLIMPIADA MIĘDZYSZKOLNA
 
Miejsce
Punkty
Galeony
I
30
300
II
25
250
III
20
200
Udział
15
150
 
OLIMPIADA SZKOLNA
 
Miejsce
Punkty
Galeony
I
20
200
II
15
150
III
10
100
Udział
9
90

 

4. Inne

 • Obecność na radzie +3 pkt.
 • Obecność na rozpoczęciu/zakończeniu/otrzęsinach +5 pkt.
 • Zabawy na rozpoczęciu +10 pkt za konkurs.
 • Nieobecność na radzie/rozpoczęciu/zakończeniu -3 pkt.
 • Opieka nad kręgiem/drużyną +10 pkt (na dwa tygodnie).
 • Opieka nad stażystą +5 pkt (na dwa tygodnie).
 • Obecność na zajęciach +3 pkt.
 • Nieusprawiedliwiona nieobecność na zajęciach -3 pkt.
 • Reklama naszej szkoły +5 pkt (za każdą)

 

System spisany został dnia 15.05.2020 przez Dyrekcję.