Brett Birkenstock
Rosemary Hamilton
brak
Voltaire Arbore
Maria B Salvatore
Merica Schevre
Rubinowy Gargulec

KATEGORIA -OGÓLNA: Dama Roku

Imię i Nazwisko Rok Szkolny Dyplom
Swara Fawziya I RS [Klik]
Mira Navier II RS [Klik]
Leyla Belikov III RS [Klik]

KATEGORIA -OGÓLNA: Drama Queen

Imię i Nazwisko Rok Szkolny Dyplom
Leyla Belikov I RS [Klik]
Kazbiel Thundershout I RS [Klik]
Leyla Belikov II RS [Klik]
Leyla Belikov III RS [Klik]

KATEGORIA -OGÓLNA: Gentleman Roku

Imię i Nazwisko Rok Szkolny Dyplom
Alexander Collotye I RS [Klik]
Voltaire Arbore II RS [Klik]
Voltaire Arbore III RS [Klik]

KATEGORIA -OGÓLNA: Król Durmstrangu

Imię i Nazwisko Rok Szkolny Dyplom
Przemek Brian (Aiden Grimshaw) I RS [Klik]
Aiden Grimshaw II RS [Klik]
Alan Moonstone III RS [Klik]

KATEGORIA -OGÓLNA: Królowa Durmstrangu

Imię i Nazwisko Rok Szkolny Dyplom
Leyla Belikov I RS [Klik]
Leyla Belikov II RS [Klik]
Leyla Belikov III RS [Klik]

KATEGORIA -OGÓLNA: Książę Durmstrangu

Imię i Nazwisko Rok Szkolny Dyplom
Alexander Collotye I RS [Klik]
Volt Arbore I RS [Klik]
Alex Godric II RS [Klik]
Aaron Baldwin II RS [Klik]
Antony Velasco III RS [Klik]

KATEGORIA -OGÓLNA: Księżniczka Durmstrangu

Imię i Nazwisko Rok Szkolny Dyplom
Leyla Belikov I RS [Klik]
Narcyza Zoe Assassin I RS [Klik]
Ama Clark II RS [Klik]
Rosemary Hamilton III RS [Klik]

KATEGORIA -OGÓLNA: Maruda Roku

Imię i Nazwisko Rok Szkolny Dyplom
Ayla Sakar I RS [Klik]
Amethyst Allen I RS [Klik]
Antony Velasco II RS [Klik]
Antony Velasco III RS [Klik]

KATEGORIA -OGÓLNA: Para Roku

Imię i Nazwisko Rok Szkolny Dyplom
Swara Fawziya & Voltaire Arbore I RS [Klik]
Swara Fawziya & Voltaire Arbore II RS [Klik]
Swara Fawziya & Voltaire Arbore III RS [Klik]

KATEGORIA -OGÓLNA: Prawa Ręka

Imię i Nazwisko Rok Szkolny Dyplom
Swara Fawziya  I RS [Klik]
Alex Godric II RS [Klik]
Rosemary Hamilton III RS [Klik]

KATEGORIA -OGÓLNA: Żartowniś Roku

Imię i Nazwisko Rok Szkolny Dyplom
Alexander Collotye I RS [Klik]
Ama Clark II RS [Klik]
Antony Velasco III RS [Klik]

KATEGORIA -UCZNIOWIE: Chodząca Encyklopedia

Imię i Nazwisko Rok Szkolny Dyplom
Swara Fawziya I RS [Klik]
Ayla Sakar I RS [Klik]
Aaron Baldwin II RS [Klik]
Klara Negrete III RS [Klik]

KATEGORIA -UCZNIOWIE: Kujon Roku

Imię i Nazwisko Rok Szkolny Dyplom
Ayla Sakar I RS [Klik]
Aaron Baldwin II RS [Klik]
Klara Negrete III RS [Klik]

KATEGORIA -UCZNIOWIE: Najdokładniejszy Uczeń

Imię i Nazwisko Rok Szkolny Dyplom
Ayla Sakar I RS [Klik]
Voltaire Arbore II RS [Klik]
Klara Negrete III RS [Klik]

KATEGORIA -UCZNIOWIE: Najleniwszy Uczeń

Imię i Nazwisko Rok Szkolny Dyplom
Alice Wright I RS [Klik]
Helga Winslow II RS [Klik]
Scarlett Silhrysim III RS [Klik]

KATEGORIA -UCZNIOWIE: Najlepszy Prefekt

Imię i Nazwisko Rok Szkolny Dyplom
Swara Fawziya I RS [Klik]
Aaron Baldwin II RS [Klik
Antony Velasco III RS [Klik]

KATEGORIA -UCZNIOWIE: Najmilszy Uczeń

Imię i Nazwisko Rok Szkolny Dyplom
Swara Fawziya I RS [Klik]
Aaron Baldwin II RS [Klik]
Rosemary Hamilton III RS [Klik]

KATEGORIA -UCZNIOWIE: Najrzetelniejszy Uczeń

Imię i Nazwisko Rok Szkolny Dyplom
Ayla Sakar I RS [Klik]
Aaron Baldwin II RS [Klik]
Klara Negrete III RS [Klik]

KATEGORIA -UCZNIOWIE: Najsłodszy Uczeń

Imię i Nazwisko Rok Szkolny Dyplom
Voltaire Arbore I RS [Klik]
Ama Clark II RS [Klik]
Brett Birkenstock III RS [Klik]

KATEGORIA -UCZNIOWIE: Najwredniejszy Uczeń

Imię i Nazwisko Rok Szkolny Dyplom
Ayla Sakar I RS [Klik]
Lynn Snape II RS [Klik]
Lynn Snape III RS [Klik]

KATEGORIA -UCZNIOWIE: Uczeń Roku

Imię i Nazwisko Rok Szkolny Dyplom
Swara Fawziya I RS [Klik]
Ayla Sakar I RS [Klik]
Aaron Baldwin II RS [Klik]
Brett Birkenstock III RS [Klik]
Klara Negrete III RS [Klik]

KATEGORIA -NAUCZYCIELE: Najbardziej Uroczy Nauczyciel

Imię i Nazwisko Rok Szkolny Dyplom
William Winslow-Burke I RS [Klik]
Amethyst Allen II RS [Klik]
Alice Wright III RS [Klik]

KATEGORIA -NAUCZYCIELE: Najbardziej Surowy Nauczyciel

Imię i Nazwisko Rok Szkolny Dyplom
Leyla Belikov I RS [Klik]
Marcin Snape II RS [Klik]
Marcin Snape III RS [Klik]

KATEGORIA -NAUCZYCIELE: Najlepszy Opiekun

Imię i Nazwisko Rok Szkolny Dyplom
Narcyza Zoe Assassin I RS [Klik]
Alan Moonstone II RS [Klik]
Alan Moonstone III RS [Klik]

KATEGORIA -NAUCZYCIELE: Najleniwszy Nauczyciel

Imię i Nazwisko Rok Szkolny Dyplom
Jocelyn deRoet I RS [Klik]
Xaville McTireliath II RS [Klik]
Elias Levine III RS [Klik]
Amethyst Allen III RS [Klik]

KATEGORIA -NAUCZYCIELE: Najładniejsza Nauczycielka

Imię i Nazwisko Rok Szkolny Dyplom
Leyla Belikov I RS [Klik]
Leyla Belikov II RS [Klik]
Leyla Belikov III RS [Klik]
Isabella Stewart III RS [Klik]

KATEGORIA -NAUCZYCIELE: Najprzystojniejszy Nauczyciel

Imię i Nazwisko Rok Szkolny Dyplom
Alexander Collotye I RS [Klik]
Przemek Brian (Aiden Grimshaw) I RS [Klik]
Aiden Grimshaw II RS [Klik]
Aiden Grimshaw III RS [Klik]
Elias Levine III RS [Klik]

KATEGORIA -NAUCZYCIELE: Najmilszy Nauczyciel

Imię i Nazwisko Rok Szkolny Dyplom
Amethyst Allen I RS [Klik]
Alan Moonstone II RS [Klik]
Elias Levine II RS [Klik]
Alan Moonstone III RS [Klik]

KATEGORIA -NAUCZYCIELE: Najwredniejszy Nauczyciel

Imię i Nazwisko Rok Szkolny Dyplom
Alexander Collotye I RS [Klik]
Marcin Snape II RS [Klik]
Kazbiel Thundershout II RS [Klik]
Marcin Snape III RS [Klik]

KATEGORIA -NAUCZYCIELE: Najrzetelniejszy Nauczyciel

Imię i Nazwisko Rok Szkolny Dyplom
Przemek Brian (Aiden Grimshaw) I RS [Klik]
Alex Godric II RS [Klik]
Isabella Stewart III RS [Klik]

KATEGORIA -NAUCZYCIELE: Najsprawiedliwszy Nauczyciel

Imię i Nazwisko Rok Szkolny Dyplom
Amethyst Allen I RS [Klik]
Arsen McGreen I RS [Klik]
Kazbiel Thundershout II RS [Klik]
Isabella Stewart III RS [Klik]

KATEGORIA -NAUCZYCIELE: Nauczyciel z Największą Wiedzą

Imię i Nazwisko Rok Szkolny Dyplom
Kazbiel Thundershout I RS [Klik]
Przemek Brian (Aiden Grimshaw) I RS [Klik]
Kazbiel Thundershout II RS [Klik
Kazbiel Thundershout III RS [Klik]

KATEGORIA -PRZEDMIOTY: Najbardziej Klimatyczny Przedmiot

Przedmiot Rok Szkolny Dyplom
Czarna Magia II RS [Klik]
OnMS III RS [Klik]

KATEGORIA -PRZEDMIOTY: Najbardziej Poważny Przedmiot

Przedmiot Rok Szkolny Dyplom
Alchemia II RS [Klik]
Alchemia i Transmutacja III RS [Klik]

KATEGORIA -PRZEDMIOTY: Najbardziej Wymagający Przedmiot

Przedmiot Rok Szkolny Dyplom
OnMS II RS [Klik]
Alchemia II RS [Klik]
Alchemia i Eliksiry III RS [Klik]

KATEGORIA -PRZEDMIOTY: Najbardziej Zabawny Przedmiot

Przedmiot Rok Szkolny Dyplom
OpCM II RS [Klik]
Eliksiry III RS [Klik]

KATEGORIA -PRZEDMIOTY: Najciekawszy Przedmiot

Przedmiot Rok Szkolny Dyplom
Czarna Magia II RS [Klik]
OnMS III RS [Klik]
<