Krąg Białomagiczny
Imię Nazwisko Lata Szkolne
Narcyza Zoe Assassin
Alan Moonstone II - nadal
Valeria Aristov III
Defne Nefrite V

 

Krąg Czarnomagiczny
Imię Nazwisko Lata Szkolne
Jocelyn de Roet
William Lefèvre II 
Aiden  Grimshaw II - III
Amethyst Allen III 
Elias Levine IV - nadal
Vivienne Levittoux V

 

Drużyna Śmierciotul
Imię Nazwisko Lata wakacyjne
Voltaire Arbore I RW

 

Drużyna Chimer
Imię Nazwisko Lata wakacyjne
Brett Birkenstock I RW