Alan Moonstone
Merica Schevre
brak
Elias Levine
Feral Callasantos
Charles Hamilton
Opiekunowie

 

Krąg Białomagiczny
Imię Nazwisko Lata Szkolne
Narcyza Zoe Assassin I RS
Alan Moonstone II - nadal
Valeria Aristov III

 

Krąg Czarnomagiczny
Imię Nazwisko Lata Szkolne
Jocelyn de Roet I RS
William Winslow-Burke II RS
Aiden  Grimshaw II - III
Amethyst Allen III 
Elias Levine IV - nadal

 

Drużyna Śmierciotul
Imię Nazwisko Lata wakacyjne
Voltaire Arbore I RW

 

Drużyna Chimer
Imię Nazwisko Lata wakacyjne
Brett Birkenstock I RW