Brett Birkenstock
Rosemary Hamilton
brak
Voltaire Arbore
Maria B Salvatore
Merica Schevre
Rangi Profesorów

W Instytucie Magii Durmstrang, każdy nauczyciel ma szansę awansu na kolejną rangę. Awans otrzymuje osoba, która z zaangażowaniem uczestniczy w życiu placówki, godnie reprezentuje zarówno placówkę, jak i swoje stanowisko, organizuje różnego rodzaju eventy i jest pomocna zarówno dla nauczycieli, uczniów, jak i dla samej dyrekcji.

Awans obejmuje 5 rang: Nauczyciel, Profesor, Wyższy Profesor, Mentor oraz Mędrzec. Awans na wyższą rangę następuje po latach nauczania w Instytucie. Wraz z awansem, mogą nastąpić zmiany w przywilejach kadry pedagogicznej.

Nauczyciel - ranga, którą otrzymuje każdy z grona pedagogicznego, po rozpoczęciu pracy w Instytucie. Nauczyciel otrzymuje tygodniowe wynagrodzenie w wysokości 60 galeonów. Nauczyciel nie ma żadnych dodatkowych przywilejów, niż te które obowiązują każdego.

Kadra Pedagogiczna z rangą Nauczyciela

Imię i Nazwisko Lata Szkolne
Alice Wright I
Elias Levine II
Lily Dayne I

 

Profesor - ranga, którą otrzymuje każdy z grona pedagogicznego, po awansowaniu z rangi Nauczyciela. Profesor otrzymuje tygodniowe wynagrodzenie w wysokości 70 galeonów. Awans na tę rangę następuje wraz z upływem 2 lat szkolnych lub 1 roku szkolnego i idealnego sprawowania w kadrze pedagogicznej Instytutu. Wraz z tą rangą, Profesor otrzymuje Kartę Profesora, która jest Legitymacją w Instytucie. 

Kadra Pedagogiczna z rangą Profesora

Imię i Nazwisko Lata Szkolne Legitymacja
Kazbiel Thundershout III [Klik]
Arsen McGreen III [Klik]
Alan Moonstone II [Klik]
Aiden Grimshaw III [Klik]
Isabella Stewart I [Klik]
Nathalina Maloy I [Klik]

 

Wyższy Profesor - ranga, którą otrzymuje każdy z grona pedagogicznego, po awansowaniu z rangi Profesora. Wyższy Profesor otrzymuje tygodniowe wynagrodzenie w wysokości 80 galeonów. Awans na tę rangę następuje wraz z upływem 4 lat szkolnych w kadrze pedagogicznej Instytutu. 

Kadra Pedagogiczna z rangą Wyższego Profesora

Imię i Nazwisko Lata Szkolne Legitymacja
     

 

Mentor - ranga, którą otrzymuje każdy z grona pedagogicznego, po awansowaniu z rangi Wyższego Profesora. Mentor otrzymuje tygodniowe wynagrodzenie w wysokości 100 galeonów. Awans na tę rangę następuje wraz z upływem 8 lat szkolnych w kadrze pedagogicznej Instytutu. Wraz z tą rangą, Mentor otrzymuje srebrną odznakę. 

Kadra Pedagogiczna z rangą Mentora

Imię i Nazwisko Lata Szkolne Legitymacja
     

 

Mędrzec - ranga, którą otrzymuje każdy z grona pedagogicznego, po awansowaniu z rangi Mentora. Mędrzec otrzymuje tygodniowe wynagrodzenie w wysokości 120 galeonów. Awans na tę rangę następuje wraz z upływem 12 lat szkolnych w kadrze pedagogicznej Instytutu. Wraz z tą rangą, Mędrzec doznaje zaszczytu pojawienia się na Murze Zasłużonych, dostaje złotą odznakę oraz dostaje możliwość posiadania pełnego operatora.

Kadra Pedagogiczna z rangą Mędrca

Imię i Nazwisko Lata Szkolne Legitymacja
Leyla Belikov ... [Klik]
William Winslow-Burke ... [Klik]

Rangi spisane zostały dnia 12.04.2019 przez Dyrekcję.