Staże zawodowe - V rok szkolny

[Dyrektor Moonstone, jako nowy opiekun Stażystów, miał niełatwe zadanie. Przed nim stał obowiązek poinformowania nowych absolwentów o kolejnych możliwościach dla nich. Uśmiechnął się pod nosem, wypisując kolejne pergaminy dla przyszłych stażystów. Kiedy w końcu zakończył pracę, zebrał listę wszystkich profesorów, którzy dostali awanse i przytwierdził je na opustoszałej od zakończenia roku szkolnego tablicy ogłoszeń przed Księżycową Salą.]

Szanowni Absolwenci!

V roku szkolnym po raz drugi zostaną otworzone staże zawodowe. W tym roku oferta przedmiotów kierunkowych poszerzyła się aż do dziewięciu. Zapraszamy wszystkich chętnych absolwentów Instytutu lub szkół współpracujących do wzięcia udziału w praktykach zawodowych. Proszę jednak, abyście mieli na uwadze, iż przed podejściem do stażu należy uzyskać zgodę od Mentora - wykładowcy prowadzącego przedmiot stażu.

Rekrutacja na staże zawodowe trwać będzie od dziś do 5 grudnia do godziny 23:59. Chcąc podejść do praktyk zawodowych, należy wypełnić ten formularz w czasie trwania rekrutacji stażystów. Po tym czasie nie będzie można zmienić swojej decyzji lub zapisać się drugi raz, proszę więc, aby Wasze decyzje dotyczące stażów były przemyślane i zgodne z Waszymi oczekiwaniami.

W razie kłopotów i pytań jestem do dyspozycji - zarówno w Zamku (AlanMoonstone, dyr_A_Moonstone), poprzez mojego puchacza (alanmoonstone@gmail.com), jak i poprzez sowę Dyrekcji (dyrekcja.durmstrang@gmail.com).

Łączący wyrazy szacunku
Opiekun Stażystów