Brett Birkenstock
Rosemary Hamilton
brak
Voltaire Arbore
Maria B Salvatore
Merica Schevre
Dekrety Inkwizytora Szkoły

Dekret §6 "Program Nauczania"
Dodał inkwizytor Dyrekcja IMD

Każdy nauczyciel ma obowiązek wysłać swój Program Nauczania, na szkolną sowę (dyrekcja.durmstrang@gmail.com), przed rozpoczęciem roku szkolnego. Jeżeli nie zdąży takowej sprawy załatwić przed rozpoczęciem, ma możliwość dosłania go w pierwszym tygodniu roku szkolnego. Za wywiązanie się z tego obowiązku nauczyciel zostaje nagrodzony dodatkowymi punktami w wysokości liczby 5. Natomiast za niewywiązanie się z niego, zostaje ukarany ujemnymi punktami w tej samej wysokości. 


Dekret §5 "Arkusz Egzaminacyjny"
Dodał inkwizytor Dyrekcja IMD

Każdy nauczyciel jest zobowiązany do wysłania arkuszów egzaminacyjnych na szkolną sowę (dyrekcja.durmstrang@gmail.com). Na przygotowanie ich, ma tydzień przed ich wyznaczonym terminem. Wysłać je należy jednak minimum 48 godzin przed ich realizacją. Za wywiązanie się z tego obowiązku, nauczyciel zostaje nagrodzony dodatkowymi punktami w wysokości liczby 5 (za każdą klasę). Natomiast za niewywiązanie się z niego, zostaje ukarany ujemnymi punktami w tej samej wysokości. 


Dekret §4 "Pomoc Władzom Instytutu"
Dodał inkwizytor Dyrekcja IMD

Jeżeli nauczyciel zaoferuje Dyrekcji pomoc, z inicjatywy własnej lub po prośbie Dyrekcji, wtedy zostaje nagrodzony dodatkowymi punktami. Liczba dodatnich punktów nie może przekraczać jednak liczby 20Żeby jednak uzyskać te punkty, należy wywiązać się z zaoferowanej pomocy w danym terminie. Jeżeli nauczyciel nie wywiąże się ze swojej pomocy, wówczas zostanie ukarany ujemnymi punktami, w wysokości liczby 5.


Dekret §3 "Nieobecności i odrabianie zajęć"
Dodał inkwizytor Dyrekcja IMD

Każdy nauczyciel w razie swojej nieobecności na zajęciach, ma obowiązek poinformować o tym Władze Instytutu, przynajmniej 30 minut przed zaplanowaną lekcją. Jeżeli nauczyciel nie wywiąże się z tego obowiązku, zostanie ukarany minusowymi punktami w wysokości liczby 3. 

Jeżeli chodzi o odrabianie zajęć, z różnego rodzaju przyczyn, nauczyciel na samym początku musi uzgodnić termin z Władzami Instytutu. Dyrekcja musi zatwierdzić, że w danym dniu nauczyciel może odrobić swoje zajęcia, gdyż nie kolidują one z innymi.


Dekret §2 "Dzienniki"
Dodał inkwizytor Dyrekcja IMD

Każdy nauczyciel ma obowiązek uzupełniać dzienniki na stronie oraz u siebie indywidualnie, z każdych swoich zajęć. Na uzupełnienie go nauczyciel ma 48 godzin od momentu przeprowadzenia zajęć. Jeżeli zdarzy się sytuacja, że żadnego ucznia nie będzie na zajęciach, wtedy nauczyciel wpisuje w dzienniku “brak uczniów”. Tym samym nauczyciel nie otrzymuje punktów ujemnych, gdyż dziennik został dodany. Wytyczne co do punktacji znajduje się w Systemie Punktowania Nauczycieli. 


Co więcej nauczyciele mogą dodawać do dzienników linki z logami, lub dodatkowymi materiałami dla uczniów. Jest to jednak nieobowiązkowe.


Dekret §1 "Wizytacje"
Dodał inkwizytor Dyrekcja IMD

W każdym roku szkolnym, zarówno na początku, jak i przy końcu roku szkolnego, nauczyciel będzie poddawany wizytacji Wizytować lekcję będzie sam Inkwizytor. Aby przejść pomyślnie wizytację, nauczyciel musi osiągnąć powyżej 75%. Procenty są wystawiane oczywiście z punktów, które uzyskał nauczyciel podczas wizytacji. Jeżeli nauczyciel nie zaliczy wizytacji, zostanie poddany wizytacji poprawkowej. Punkty są wystawiane na podstawie poniższych wytycznych: 

 • Atrakcyjność zajęć: 0-2 punkty
 • Klimat: 0-3 punkty
 • Nick z przedrostkiem prof_: 0-1 punkt
 • Ocena Adeptów: 0-3 punkty
 • Ocena wizytującego: 0-3 punkty
 • Odpowiednie punktowanie: 0-2 punkty
 • Przestrzeganie regulaminów: 0-1 punkt
 • Przygotowanie do zajęć: 0-3 punkty
 • Rozpoczęcie zajęć o odpowiedniej porze: 0-1 punkt
 • Sposób przekazywania wiedzy uczniom: 0-3 punkty
 • Spójność lekcji: 0-2 punkty
 • Zakończenie zajęć o odpowiedniej porze: 0-1 punkt

Do uzyskania jest maksimum 25 punktów. Żeby zaliczyć wizytację, należy zdobyć co najmniej (w zaokrągleniu) 19 punktów.
< Powrót

Moduł Inkwizycji by Shado Ackerly